شهيد حسين شاه منصوريان | خانواده مطهر

شهيد حسين شاه منصوريان

اي برادران حزب الله همواره در كارهايتان زيرك باشيد و در رفتار و اعمالتان تقوي را در نظر بگيريد ، چون كوه استوار باشيد ، از شهادت فرزندتان خم به ابرو نياوريد ، همچون زينيب (س)‌خداوند به شما خانواده هاي شهداء و مفقود الاثر ها صبر جميل و اجر جزيل عنايت فرمايد . دوري فرزند واقعا مشكل است و نديدن جسد مطهر پاك شهيد مشكل تر ، سختي ها دنيا را تحمل كنيد تا به خير آخرت برسيد خداوند همه مارا مورد رحمت و آموزش خود قرار دهد . دوستان و آشنايان و خانواده هاي محترم شهداء وهر كس كه نوشته هاي مرا با قلم شكسته نوشته ام مي خواند و يا مي شنود ، عرض مي كنم ، در كارهايتان فقط خدا را در نظر بگيريد و دعا و نيايش ها باخدا يادتان نرود كه ما هرچه داريم از همين دعاها و گريه هاي عاشقانه بر در گاه خداوند است ، پيامي به برادران حزب الله دارم گوش به فرمان امام امت باشيد و در كارهايتان خدا را در نظر بگيريد و به پيام هاي پيامبر امام عمل كنيد . مي خواستم براي پدر و مادر وصيت نامه بنويسم : ولي من كه پدر ندارم ، وصيت نامه خودم را براي مادر مهربانم مي نويسم . مادر فداكار از شما كمال تشكررا دارم .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی