شهيد سید صدرالدين صدر | خانواده مطهر

شهيد سید صدرالدين صدر

از مادرعزيزم مي خواهم كه مرا در دامن پر مهرش پرورد ويك عمر غمخوار من بود مي خواهم چناچه بي حرمتي وخطايي از من ديدي مرا بخش وحلالم كنيد كه دوستش دارم واز همه اعضاي خانواده مي خواهم كه به نحوي از او نگهداري كنند ، از همسر پاك ووفادارم كه در تمام مدت زندگي يك كلمه حرف تند از او نشنيده ام ودر ايام فقرباشجاعت وقناعت ساخت وهيچ چيز ازمن نخواست تشكر مي كنم . از خانواده انتظار دارم كه بر او احترام بگذارند . ودوستش بدارند ، خداوندا! عزيزش بدار كه عزيز من است در تنهايي مونس او باش ، در سختيها ياريش كن ود ر تربيت فرزندان تواناييش ده . آرش و آرمان عزيزم ، وصيت من به شما اول توكل است به خدا در همه كار ، هرگز از ياد خدا غافل نباشيد قرآن بخوانيد ودر آيات خدا تفكر كنيد كه قرآن سخن خداست . برادران عزيز وارجمند وخواهران خوبم كه در تمام مدت زندگي از محبت وعنايتتان برخوردار بوده ام ، از آن همه خوبي كه در حقم كرده ايد ،سپاسگذارم ، واز خداوند مي خواهم صميميت وصفا را از شما نگيرد . وبر عزتتان بيفزايد . از خانواده ام مي خواهم كه در مرگ من هيچ ناراحت نشوند ، خون من به هدر نرفته است .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی