شهيد حجت عبد العليان | خانواده مطهر

شهيد حجت عبد العليان

در جهان امروز كه ظلم از همه طرف عرض اندام كرده براي نجات اسلام ومسلمين و طبقات محروم و مستضعف واز بين بردن كفر جهاني ،اسلام به خون احتياج دارد ،به نظر من شهادت نقطه اوج تكامل انسان است ،از خدا مي خواهم كه لياقت آنرا داشته باشم تا به آن درجه نايل شوم وبه آرزويي كه همه آرزوهايم در آن نهفته است برسم،و خدا را مي ستايم كه در اين جنگ مرا جزء شهداء قرار دهد . پدر ومادر گرامي ، برادران وخواهر عزيزم : دوري از محيط خانواده ممكن است در مرحله اول براي يك سرباز ناراحت كننده باشد ولي پاسداري از دين وخدمت به ميهن در اولويت است ووظيفه هر انسان است كه در مقابل متجاوزين به دين وميهن با يستد اميد است كه در آينده نزديك پيروزي نصيب ما گردد ، زيرا خرمشهر سرنوشت جنگ را تعيين مي كند .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی