شهيد حسين فضل كريمی | خانواده مطهر

شهيد حسين فضل كريمی

ما كه حكومت الله ميخواهيم بايد بسيار فداكاري كنيم وبه همين خاطر بر خود واجب دانستم به جبهه حق عليه باطل بروم تا شايد با اهداء خون ناچيزم به اسلام كمكي كرده باشم نا گفته نماند كه پرارزشترين كار در پيشگاه احديت جهان اين است كه جان نا قابل خود را در طبق اخلاص بگذاريم ودر راه خدا (در نبرد با دشمنان اسلام)هديه كنيم خانواده ي عزيزم :مبادا راهي را كه رفته ام به همسرم سرزنش كنيد واين سرزنشها شمارا از مسلماني خارج مي كند ومن از همسرم در اين مدت زندگي هيچگو نه ناراحتي نديدم و اگر ايشان در اين مدت از من ناراحتي ديدند به بزرگواري خود مرا مورد عفو قرار دهند .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی