شهيد محمد حسين فيلی | خانواده مطهر

شهيد محمد حسين فيلی

من چند كلمه وصيت مي كنم اول شروع جنگ تحميلي عراق بر ايران ما به دزفول رسيديم ، خواب ديدم كه به شهادت رسيدم و اين خواب را براي چند نفر از همرزمانم تعريف كردم مادر جان مدت 15 روز هست كه در دزفول و در ميان مردم مقاوم و شهيد پرور اين مرز و بوم هستيم ، شاهد جنايتهاي رژيم بعث عراق كه خانه هاي مردم بيگناه را با موشكهاي زمين ويران مي كنند مي باشيم . مادر ! اميدوارم كه با پيروزي كامل به آغوش خانواده ام برگردم ، اگر شهادت نصيبم شد برايم گريه نكنيد مي دانم كه طاقت نداريد روزي گريه كنيد كه خون شهيدان اسلام پايمال گردد اگر شما خونهاي بنا حق ريخته شده مردم بيگناه خوزستان را مي ديديد وقتي كه برادر رزمنده مسلمان كه بر اثر تركش خمپاره به خويش مي غلتيد مشاهده مي كرديد براي ما عاشقانه و داوطلبانه به ميدان جنگ حق عليه باطل آمده ايم گريه و ناله نمي كرديد اين خونهاي ما بخاطر دفاع از اسلام و قرآن و جمهوري اسلامي ايران و رهبر انقلاب ، امام خميني بايد بر زمين گرم خوزستان ريخته شود تا حكومت الله برقرار باشد .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی