شهيد محمد مشكوری | خانواده مطهر

شهيد محمد مشكوری

من با حضور در جنگ ، حضور خود را در سپاه اسلام اعلام نمودم ، زيرا ديگر نتوانستم روي خانواده شهداء را نگاه كنم ، ديگر نتوانستم روي پدران ، مادران، فرزندان ، برادران و علي الخصوص مادران شهداء را نگاه كنم . براي اينكه انتقام خون شهداء را گرفته و به اسلام خدمت كرده باشم ، در جبهه حضور يافتم تا با اين كار ناچيز خود به هدفم رسيده باشم اگر چه من ذره اي ناچيز هستم ، در دنياي بي كران هستي . اين ملت را به خون شهداء قسم ميدهم كه با هم باشند و از هم متفرق نشوند ، صبر داشته باشيد و در كارها صابر باشيد. امام را تنها نگذاريد ، تمام سخنان امام را گرفته و الگوي راه خود قرار دهيد باشد كه خداوند همه ما را راضي گرداند.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی