شهید سید مصطفی هادیان زواره | خانواده مطهر

شهید سید مصطفی هادیان زواره

انشاء الله پدر و مادر عزیزم این حقیر را ببخشید که شما را اذیت کرد و از امر شما سرپیچی کردم و نتوانستم که در این همه زحمتهای شما قدردانی کنم و از شما خیلی متشکرم که چنین فرزندی را در دامن خود پروردی که بتوانند برای اسلام و امام خدمت کند خواهران و برادران اگر از این حقیر بدی دیده ای به خوبی خودتان می بخشی و اما اگر می خواهی گریه کنی ، گریه بکنید ولی برای آنها گریه کنی که کسی را ندارد برای آنها گریه کنید برای گمنام ها اشک بریزید. و در آخر ضمن عرض سلام و خداحافظی آخر ازدیگر دوستان و اقوام و آشنایان طلب حلالیت نموده و امیدوارم اگر از بنده خطایی دیده اند یا حقی دارند گذشت نموده و از خداوند بزرگ هم طلب عفو نموده و امیدواریم که اگر ازبنده خطایی دیده اید یاحقی دارند گذشت نموده وازخداوند بزرگ هم طلب عفو نموده وامیدوارم ازاین بنده کمترین راضی وخشنود باشد

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی