شهید علی رضا نجد محتشم | خانواده مطهر

شهید علی رضا نجد محتشم

پدر بزرگوارم حقیقتاًٍٍ در مقابل راٌفت و مهربانی تو عاجز مانده ام و از خداوند متعال می خواهم به مقام و عزت تو بیفزاید، زیرا برای رضای خدا و مردم مشکلات زیادی را تحمل کرده ای. پدر عزیزم بیا در حق من منت بگذار که نتوانستم در مشکلات خانه رسیدگی بکنم و از بازوی شما بگیرم پدر عزیزم از اینکه در مورد من متحمل مشکلات شده ای و برای رفاه من زیاد رنج    کشیده ای، خداوند جزای اعمالت را نیکو دهد. آنچه من بدی کردم و موجبات ناراحتیتان شما  شده ام،شما در حق من گذشت کن.

و اما مادر عزیزم درست است که تو از پدرم زیاد زحمات ما را متحمل شده اید و این را میدانم که قلب تو نرم تر از او و مهربانتر از پدرمان است تو را به حضرت زهرا (س) قسم میدهم در حق من آنچه بدی و ناراحتی دیده اید بگذر و از خداوند تعالی می خواهم در جهت مقام تو (شما) باشم. مادر عزیزم میدانم که تو راضی بودی و با دست خودت مرا به این سفر مقدس فرستادی و خودت وسائلم را جمع آوری کرده ای تو را به حق امام حسین (ع) و مادرش فاطمه زهرا (س) در نبودم به دشمنان داخلی و خارجی جای بهانه و جای نق زدن را نده و با قلبی پر از ایمان و اخلاص بر دهن یاوه گویان بزن که خیال باطلی نکنند و هیچ وقت برایم گریه و زاری نکن فقط برای مصیبت امام حسین و اولاد و اصحاب او گریه کنید و مواظب پدر عزیزم باشید که زیاد در این مورد فکر نکند و با روحیه ای قوی متحمل تمام مشکلات و ناملایماتها باشید.

و اما برادران عزیزم امیدوارم که شما نیز مرا ببخشید زیاد زحمتتان داده ام و از خداوند متعال می خواهم که همیشه توفیق خدمت به اسلام را پیدا بکنید و بیش از این به اسلام خدمت بکنید و این مسئله را برایتان ترسیم می کنم که امروز روز امتحان و روز میدان است و فردا روز پس دادن حساب است زیاد در فکر آن روز باشید امیدوارم که تفنگم را در زمین نگذارید و به        دیوصفتان تاریخ مهلت ندهید و روزگار را به رویشان سیاه بگردانید و فقط در فکرتان این باشد که به اسلام خدمت کنید نه برای انتقام کسی، همیشه خدا را در نظرتان داشته باشید و از تاریخ استفاده کنید که چه کسها در تاریخ زنده مانده اند و عاقبتشان چی شده، و در تمام مشکلات توکل به خدا بکنید و از هیچ چیز و از هیچ کس نترسید و ضمناً در راه اسلام بیش از اندازه فداکاری بکنید هدفتان فقط رضای خدا و اسلام باشد.

برادر بزرگوارم تو زیاد ما را تحمل کرده اید من در پیش شما همیشه خجل بودم که چرا نتوانستم از عهده زحمات شما بر آیم و امیدوارم که به بزرگواری خود مرا ببخشید و به خدا قسم زیاد سعی کردم که بتوانم در قبال زحمات شما کاری بکنم ولی نتوانستم انشاء ا… حتماً عوضش را خداوند برایت عطا فرماید.

برادران عزیزم مواظب پدر و مادرمان باشید و شما برای آنها قوت قلب بدهید که بهانه ای به فرصت طلبان داده نشود. به امید دیدار در قیامت، اگر به این زودی توفیق شهادت یافتم و لیاقت پروازبه سوی هدف یعنی خداوند اگر لطف و عنایتی و مرحمتی فرماید به جوار خودش دعوت نماید به امید روز پیروزی اسلام برکفر جهانی و در نهایت خواهر عزیزم شما هم مثل       حضرت زینب (ع) صبور باشید و هیچ وقت خودتان را ناراحتی نکنید و مانند سایر خواهران مقاوم و شکیبا باشید و خم به ابرو نیاورید و با روحیه ای قوی تحمل تمام مشکلات را بکنید و در پیش دوستان و آشنایان سر ما را پائین و خجل نکنید و با شهامت ایثارگری مثل حضرت زینب (ع) پیام مرا به خواهران دیگر برسانید و فقط به امام حسین (ع) و اصحابش گریه کنید.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی