شهید سید کریم حسینی | خانواده مطهر

شهید سید کریم حسینی

همسر عزيزم از بچه ها به خوبي نگهداري كن و آنها را در راه فراگيري علم و دانش ياري نما و مرتب آنها را به مساجد ببر تا فرد مفيدي براي جامعه‌ي ما باشند.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی