شهید مسعود صباغ | خانواده مطهر

شهید مسعود صباغ

ببوسم دستت اي مادر كه پروردي مرا آزاد
بيا بابا تماشا كن كه فرزندت شده داماد
به حجله مي‌روم شادانه ولي زخمي به تن دارم
به جاي رخت دامادي لباس خون به تن دارم

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی