وصيت‌نامه شهيد ابراهيم كرد | خانواده مطهر

وصيت‌نامه شهيد ابراهيم كرد

پدر و مادرم از شما مي‌خواهم كه در شهادت من صبر را پيشه كنيد كه خدا صابران را دوست دارد. سلام مرا به امام امت و دوستان و آشنايان برسانيد و از آنها طلب عفو و بخشش و آمرزش كنيد، و از تمام شما مي‌خواهم حلالم كنيد

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی