شهید حمید شهیدی | خانواده مطهر

شهید حمید شهیدی

خواسته‌هايي كه من دارم سه چيز است كه از شما يعني پدر و مادر و مادربزرگم، برادران و خواهران خواهش مي كنم و از شما تقاضا مي‌كنم كه حتماً به اينها عمل كنيد….
اولي اينكه عزاداري نكنيد منظورم گريه كردن است يعني گريه نكنيد بايد به خودتان تسلط كامل داشته باشيد، مخصوصاً پدر و مادرم. دوم اينكه بعد ازمرگ من يعني حداكثر تا چهل روز بعد ديگر به هيچ وجه رضايت ندارم كه هيچ يك از اعضاي خانواده‌ام لباس مشكي وتيره بپوشند.
سوم اينكه بعد از مرگ من مراسمي كه مي‌خواهيد بگيريد تشريفاتي نباشد و پولي را كه مي‌خواهيد صرف تشريفات بيجا كنيد آن را صرف جنگ زدگان و بچه‌هاي يتيم بكنيد.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی