توصيه هايي به زنان توصيه‎هايي به مردان (مريم دنياداري) | خانواده مطهر

توصيه هايي به زنان توصيه‎هايي به مردان (مريم دنياداري)

مريم دنياداري
تكنيك‎هاي حل اختلاف حقوق زن در اسلام ((ويژه همسران))
براي آنكه زندگي زناشوئي از شادي ونشاط لازم برخوردار باشد، زن دربرابر شوهر بايد اصولي را رعايت كند.
توصيه‎هاي زير طرف خطاب زن خانواده است:
تكنيك‎هاي حل اختلاف حقوق زن در اسلام ((ويژه همسران))
براي آنكه زندگي زناشوئي از شادي ونشاط لازم برخوردار باشد، زن دربرابر شوهر بايد اصولي را رعايت كند.
توصيه‎هاي زير طرف خطاب زن خانواده است:
1- دركليه موارد معيشت اعم از تملك ودرآمد وغيره ازكلمه ما استفاده نماييد نه من وتوپس از عقد، زندگي مشترك شروع شده ديگرمن وتومطرح نيست.
2- درمقابل شوهر خود هرچند حق باشما باشد، لجبازي واصرار نكنيد.
3- شوهر خود را بخصوص درمقابل بستگانش تحقير نكنيد. ازتعريف و تمجيد بستگان خود درمقابل آنان پرهيز نماييد.
4- از مخالفت ومشاجره با شوهر خود بپرهيزيد.
5- چنانچه كمك‎هائي ازطرف بستگان شما به شوهرتان شده آنها را به رخ او نكشيد.
6- با دوستان وآشنايان شوهرتان درمعاشرت‎ها بيش ازحد معمول گرم نگيريد.
7- شوهر خود را درمعاشرت با اقوامش محدود نكنيد.
8 – دررفت وآمد ومعاشرت با بستگان شوهر خود پيشقدم باشيد.
9- به بستگان نزديك شوهر خود (مادرشوهر، پدرشوهر، برادرشوهر، خواهرشوهرو…) بيش از خويشاوندان ديگر احترام بگذاريد.
10- زحماتي كه براي پذيرايي خويشاوندان شوهرخود متحمل مي شويد به رخ شوهر خود نكشيد.
11- چنانچه درآمدي داريد و براي زندگي هزينه مي‎كنيد آن را بازگو نكنيد.
12- از مردان ديگر نزد شوهرتان تمجيد نكنيد. هيچ مردي را به رخ شوهرتان نكشيد و ترجيح ندهيد و در گفتار اين موضوع را رعايت كنيد.
13- براي انجام درخواستهاي خود با شوهرتان با خشونت و آمرانه برخورد ننماييد.
14- برای برآوردن نيازمنديهاي خود از نظر مادي و غير مادي امكانات شوهر خود را در نظر بگيريد و او را تحت فشار نگذاريد .
15- خود را براي شوهرتان بياراييد و بهترين و تميزترين لباس خود را در مقابل وي بپوشيد.
16- در مقابل شوهر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشويد .او را در موقع ورود به خانه با لبخند و شاد وخندان استقبال كنيد.
17- پس از مراجعت شوهر خود به خانه كارهاي خود را حتي الامكان كنار بگذاريد ودر حضور او بنشينيد و با سخنان خوشايند و با گرمي با او خداحافظي كنيد.
همان طور كه زن در قبال شوهر وظايفي دارد. شوهر نيز در برابر زن بايد اصولي را رعايت كند تا زندگي مشترك آنان از نشاط و وقت خوش برخوردارباشد.
در اين قسمت طرف خطاب شوهر است و توصيه‎هاي زير مواردي است كه بايد مورد توجه و عمل او قرار گيرد:
1- در مقابل همسر(زن) خود گرفتاريهاي روزانه و حوادث تلخ زندگي را با اخم و حالت عبوس مطرح نكنيد.
2- هديه، مهر و محبت را زياد مي‎كند، به مناسبتهاي مختلف براي همسر خود هديه ولو كوچك خريداري و با حالت شاد و خندان به او تقديم كنيد.
3- چنانچه كم و كسري در خدمات خانه وجود دارد، با كمال محبت و خوشرويي تذكردهيد – اخم و خشونت زندگي زناشويي را به تبــاهي مي‎كشاند.
4- در حضور همسر خود به هيچ وجه از زنان ديگر تمجيد نكنيد.
5- به بستگان همسر خود مانند پدر، مادر وساير اقوام وي احترام بگذاريد و براي دعوت آنان به خانه قبل از همسر خود اقدام كنيد.
6- هرگز از معاشرت همسر خود با بستگان و خويشاوندانش جلوگيري نكنيد، ودر معاشرت و ديد و بازديد با بستگانش پيشقدم باشيد.
7- با بستگان خود نزد همسر خود درگوشي و نجوا نكنيد.
8- همسر خود را هيچ گاه به خصوص نزد بستگانش سرزنش و تحقير نكنيد – توهين و بي احترامي به همسر، از صفا و صميميت در زندگي زناشويي مي‎كاهد.
9- هيچ‎گاه خود را برتر از همسر خود معرفي نكنيد – سعي كنيد من و تو در زندگي نباشد كلمه ما زندگي را گرم و لذتبخش مي‎كند.
10- وقتي همسر شما عصباني است، او را با مهر و محبت آرام كنيد.
11- با همسر خود هيچ گاه لجاجت و مشاجره نكنيد.
12- براي گردش و ميهماني رفتن سعي كنيد همرا ه زن و فرزندان وقت بگذاريد و پيشنهاد همسر خود را در اين مورد به علت كار و خستگي رد نكنيد.
13- امتيازات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي فاميل خود را در صورتي كه با همسر شما فاصله دارد مطرح نكنيد.
14-كارهاي همسر خود را تحسين كنيد، تمجيد و ستايش زن كليد كاميابي در زندگي زناشويي است.
15- در قبال همسر خود در امور مختلف قدرت نمايي نكنيد.
16- زحمات و هزينه‎هايي كه براي پذيرايي خويشاوندان همسر خود مي‎كنيد هيچ گاه بر زبان نياوريد و بر او منت نگذاريد.
17- همسر خود را در خانه محصور و محدود نكنيد.
18-در مقابل همسر خود شاد و خندان باشيد.
تكنيك هاي حل اختلاف
1- همسران مهربان با يكديگر صحبت مي‎كنند.
2- سكوت بي موقع ميان همسران سنگي است كه شيشه زندگي را مي‎شكند .البته در لحظات نخستين اعتراض و درگيري، سكوت بهتر است ولي پس از آن به توجيه نياز دارد.
پيامبر اكرم مي‎فرمايد:
1- همسران بخشنده خطاي يكديگر را مي بخشند.
2- همسران خداشناس صبر و حوصله به خرج مي‎دهند.
3- همسران هوشيار فراموشي را فراموش نمي‎كنند.
4- هر كس بايد براي خود گورستاني براي دفن كردن اشتباهات دوستان داشته باشد.
5- همسران صلح جو فرد مورد اعتماد را واسطه قرار مي‎دهد.
6- همسران متفكر و دانا به مشاور صالح و دانا مراجعه مي‎كنند.
7- همسران خداشناس به بارگاه خداوندكريم پناه مي برند.
حقوق زن در اسلام
از نگاه اسلام مادران زنانند- زنان انسانند خدايا انسانها را از نعمت بهشت برين بي نصيب مگردان.
1- بزرگ مردان زنان را گرامي مي‎دارند و فرومايگان آنها را خوار(حضرت محمد)
2- اي مردان زنان پيش شما امانتند كه خداوند آنها را به دست شما سپرده و به كلمات خدا (خطبه عقد) به همسري شما درآمده اند. شما بر آنها حقي است و آنها را بر شما حقي است.
3-كاري خارج از تناسب روحي و جسمي زن به عهده او مگذار تا طراوتش بيشتر و لطاوتش زيباتر و زيبايي وي پايدارتر باشد.(حضرت علي)
4- مردي كه همسرش را بيازارد نماز و هيچ كار خيري از او پذيرفته در درگاه پروردگار نيست.
5- زن در ميان هيچ قومي و هيچ قانوني به اندازه اسلام منزلتي كه شايسته او در جامعه است را نداشته و ندارد .
6- زن را با شاخه ريحان هم نبايد زد.( امام حسين )

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی