خانه را چگونه آرام كنيم ( 2 ) | خانواده مطهر

خانه را چگونه آرام كنيم ( 2 )

توصيه‎هاي تربيتي به زنان در خانه
1 – در كليه موارد معيشت اعم از تملك، درآمد و … از كلمه ” ما ” استفاده نماييد نه “من ” و “تو “؛ زيرا پس از عقد، زندگي مشترك شروع شده و ديگر من و تو مطرح نيست.
2 – در مقابل همسر خود هرچند حق با شما باشد، لجبازي و اصرار نكنيد و از مخالفت و مشاجره با همسر خود بپرهيزيد؛ زيرا محبت را از بين مي برد.
3 – همسر خود را به خصوص در مقابل بستگانش تحقير نكنيد و از تعريف و تمجيد بستگان خود در مقابل آنان پرهيز نماييد.
4 – چنانچه كمك‎هايي را از طرف بستگان شما به همسرتان شده، آنها را به رخ او نكشيد.
5 – با دوستان وآشنايان همسرتان در معاشرتها بيش از حد معمول گرم نگيريد.
6 – همسر خود را در معاشرت با اقوامش محدود نكنيد.
7 – در رفت و آمد و معاشرت با بستگان همسر خود پيش قدم باشيد.
8 – به بستگان نزديك همسر خود ( مادر شوهر و …) بيش از خويشاوندان ديگر احترام بگذاريد.
9 – زحماتي كه براي پذيرايي خويشاوندان همسر خود متحمل شده ايد به رخ وي نكشيد.
10 – چنانچه درآمدي داريد و براي زندگي هزينه مي‎كنيد، آن را بازگو نكنيد و درمصرف آن طبل جداگانه نزنيد.
11 – از مردان نزد همسرتان تمجيد نكنيد، هيچ مردي را بر همسرتان ترجيح ندهيد و در گفتار اين موضوع را رعايت كنيد؛ زيرا هر فردي توانمندي‎هاي خاص خود را دارد.
12 – براي انجام درخواست‎هاي خود با همسرتان با خشونت و آمرانه برخورد ننماييد.
13 – براي برآوردن نيازمندي‎هاي خود از نظر مادي و غيرمادي امكانات همسرتان را در نظر بگيريد و او را تحت فشار قرار ندهيد.
14 – خود را براي همسرتان بياراييد و بهترين و تميزترين لباس را در مقابل وي بپوشيد.
15 – در مقابل همسر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشويد؛ او را در موقع ورود به خانه با لبخند و شاد و خندان استقبال كنيد.
16 – پس از مراجعت همسر خود به خانه، كارهاي خود را حتي الامكان كنار بگذاريد و در حضور او بنشينيد و با سخنان خوشايند و گرمي از او پذيرايي كنيد.
17 – در مواقعي كه همسرتان از نظر روحي آماده نيست، درخواست‎هاي خود را مطرح نكنيد.
18 – در موقع خروج از خانه او را بدرقه كرده و با گرمي از او خداحافظي كنيد.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی