اگر درك كنيم كه شخصيت زن و مرد متفاوت است سايت تبيان | خانواده مطهر

اگر درك كنيم كه شخصيت زن و مرد متفاوت است سايت تبيان

سايت تبيان
مسلماً پاسخ هر يك از ما نسبت به چنين پرسشي بر اساس نوع نگرش و ديدگاه ها، شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي خانوادگي كه در آن رشد كرده و پرورش يافته‎ايم متفاوت است. اما عليرغم تمام تفاوتهاي موجود در انديشه و عمل، پاسخ قطعي و مشتركي نيز براي اين پرسش در بطن تمام جوابها پيدا مي شود و آن دست يافتن به آرامش، شادي و احساس رضايتمندي است. شايد بتوان ادعا كرد مهمترين كاركرد نهاد خانواده، به عنوان كوچكترين نهاد اجتماعي، تحقق بخشيدن به آرزوي ديرين تمام نسلها، اقوام و نژادهاي بشري است يعني رسيدن به آرامش. صرف نظر از اين كه ازدواج هر يك از ما چنين پديده اي را در برداشته يا خير، در اين مبحث كوتاه قصد داريم به مواردي اشاره كنيم كه رعايت آنها علاوه بر ترميم روابط و مناسبات خانوادگي، در باقيمانده زندگي مشتركمان نيز، رضايت و آرامش را در جهت درك خوشبختي و رفع زمينه هاي سوء تفاهم به ما هديه مي‎‎کند.
مسلماً پاسخ هر يك از ما نسبت به چنين پرسشي بر اساس نوع نگرش و ديدگاه ها، شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي خانوادگي كه در آن رشد كرده و پرورش يافته‎ايم متفاوت است. اما عليرغم تمام تفاوتهاي موجود در انديشه و عمل، پاسخ قطعي و مشتركي نيز براي اين پرسش در بطن تمام جوابها پيدا مي شود و آن دست يافتن به آرامش، شادي و احساس رضايتمندي است. شايد بتوان ادعا كرد مهمترين كاركرد نهاد خانواده، به عنوان كوچكترين نهاد اجتماعي، تحقق بخشيدن به آرزوي ديرين تمام نسلها، اقوام و نژادهاي بشري است يعني رسيدن به آرامش. صرف نظر از اين كه ازدواج هر يك از ما چنين پديده اي را در برداشته يا خير، در اين مبحث كوتاه قصد داريم به مواردي اشاره كنيم كه رعايت آنها علاوه بر ترميم روابط و مناسبات خانوادگي، در باقيمانده زندگي مشتركمان نيز، رضايت و آرامش را در جهت درك خوشبختي و رفع زمينه هاي سوء تفاهم به ما هديه مي‎‎کند.
نگرش، افكار، احساسات
يقين بدانيد كه همه چيز به نگرش شما بستگي دارد. برداشتها، طرز تلقي و باورهاي شما تعيين كننده هستند. مهم است كه حوادث را چگونه تفسير مي‎کنيد و ديد شما به ديگران چگونه است. آنگاه كه نسبت به پديده‎اي منفي فكر مي‎كنيد چطور مي‎توانيد از خود انتظار داشته باشيد احساس خوبي درباره آن موضوعِ بخصوص پيدا كنيد؟ اگر تصور مي‎كنيد عمر زندگي مشترك شما به پايان رسيده و راهي براي ادامه آن نيست، ديگر دليلي نمي بينيد تا براي قوام و بقاي آن تلاش كنيد.
همه يا هيچ
ارزيابي همه يا هيچ، واقع بينانه نيست. زيرا زندگي انسان بر اساس همه چيز يا هيچ چيز قوام نيافته است. گاهي تصور مي‎كنيم همه چيز بايد مطابق ميل و خواسته ما باشد و حتي كمي تخلف قابل پذيرش نيست. مي انديشيم همسر ما بايد الگوي تمام و كمالي از انسانيت باشد وگرنه همسر خوبي نيست. قبول اين واقعيت كه هيچ انساني كامل نيست به ما كمك مي كند تا بتوانيم خطاها و اشتباهات طرف مقابل را ببخشيم و راه لطافت و آرامش را در زندگي هموار كنيم. توقع ايده آل نداشتن، در تمام شئونات زندگي به ما كمك مي‎كند شرايط و موقعيت هاي موجود را به راحتي پذيرفته، خود و ديگران را آن طور كه هست ببينيم و بپذيريم، نه آن‎‎طور كه بايد باشد يا آن طور كه ما مي خواهيم !
تفاوت هاي احساسي، عاطفي و شناختي بين زنان و مردان
گاهي روابط خانوادگي پر از برخورد و كشمكش است، چون فراموش كرده‎ايم زنها و مردها با هم متفاوت‎اند. وقتي زنان و مردان تفاوت هاي همديگر را بپذيرند، به جاي مقاومت در برابر يكديگر و يا تلاش براي تغيير دادن افكار و رفتار همسر، به نقطه‎اي مي رسند كه همكاري متقابل و همدلي را بهترين شيوه ارتباطي براي يك زندگي موفق مي يابند. به عنوان مثال يكي از تفاوتهاي اساسی، شيوه برخورد اين دو جنس با استرس (فشار عصبي) است. زنان در برخورد با موقعيتهاي ناراحت كننده، سعي مي‎كنند در رابطه با موضوع صحبت كنند. تنها از اين راه است كه به آرامش مي رسند. بسياري از اوقات هدف از صحبت درباره مشكل چاره انديشي نيست. بلكه يافتن گوشي شنوا و مونس و همدمي است كه با تمام وجود افكار و احساسات او را درك كند. در حالي كه مردان تا راه حلي براي مشكلات خود نيابند در افكار خود فرو رفته و پيرامون مشكل، در ذهن مي انديشند. در چنين حالتي براي مرد دشوار است تا توجه خود را به چيزي غير از مسئله پيش آمده جلب كند. اگر اين تفاوت را از نظر دور كنيم به آنجا مي رسيم كه در گلايه هاي زوجين مي شنويم كه مرد از غرولندهاي مكرر همسر شكايت دارد و زن از بي توجهي، بي مهري و بدخلقي شوهر. در حالي كه آنچه را مردان از آن به عنوان غرولند ياد مي‎كنند تنها تقسيم عواطف و نگرانيهاي زن به منظور دستيابي به آرامش يافتن، رفتار همدلانه و رهايي از فشار عصبي است. هدف زنان از صحبت كردن در اكثر موارد، مقصر قلمداد كردن مرد و يا نشان دادن بي مسئوليتي و يا عدم تعهد او نيست. اگر به عنوان يك شوهر قصد حمايت از همسرتان را داريد بهترين رفتار حمايتگرانه و احترام آميز در برخورد با چنين شرايطي آن است كه كاملاً به سخنان او گوش فرا دهيد. گوش دادن همراه با نشان دادن رفتار حاكي از درك عواطف و احساسات، به طور باور نكردني كمك مي كند تا آنچه كه احساس بهتر و آرامش مي ناميم در او ايجاد شده، تعادل به محيط خانواده باز گردد.
گفتيم كه مردان در برخورد با استرس سعي مي‎كنند به فكر فرو رفته و تا زمان حل مشكل در افكار خود باقي بمانند. زنان نيز بهتر است اين وضعيت را به معناي بي‎توجهي و ناديده گرفته شدن و يا عدم علاقه شوهر نسبت به خود تلقي نكنند. زنان بايد بياموزند كه وقتي مرد به دنياي ذهني خود پناه مي‎برد به طور ضمني اين پيام را اعلام مي‎كند كه:” من مشكل دارم”” من در شرايط دشواري قرار دارم كه صحبت كردن درباره آن برايم آسان نيست”و … . گاهي اوقات مرد واقعاً در شرايط توجه و گوش دادن نيست. در اين حالت بهتر است زنان بيش از پيش پذيراي شوهران خود باشند و به جاي ارائه راه حل (كه چندان مقبول مردان نيست) با احترام فراوان، براي خواست او ارزش قائل شده اجازه دهند گوشه دنجي در زواياي روحش و تنها براي خود داشته باشد و بينديشد.
زمان و مكان و روش مناسب
طبيعي است كه همسران در مورد درگيريهاي ذهني خود با هم به گفتگو بنشينند. اما وقتي مي بينيد همسرتان در برابر شما مقاومت مي كند احتمالاً دليلش اين است كه در انتخاب زمان و شيوه برقراري ارتباط اشتباه كرده‎ايد.
پرهيز از شيوه‎هاي خود مغلوبي
شيوه‎هاي خود مغلوبي به آن قسمت از رفتارهاي ما اطلاق مي شود كه با استفاده از آنها، امكان مغلوب شدن خود ما بيش از طرف مقابل است. شيوه هايي مثل تهديد، ارعاب و … .
موقعيتي را در نظر بگيريد كه اختلافي پيش آمده و زن، شوهر را به ترك منزل و يا شوهر، همسر خود را به جدايي تهديد مي كند. در چنين رابطه اي احساس شكست بر هر دو نفر مستولي شده، احساس رنجش براي يك طرف و احساس گناه، گريبانگير طرف مقابل خواهد شد. در حالي كه لازمه ي يك رابطه موفق آن است كه هر دو طرف احساس پيروزي داشته باشند. اگر در چنين شرايطي قرار گرفتيد خوب است شيوه هايي به جز تهديد و مشاجرات طولاني را امتحان كنيد. به عنوان يك مرد بد نيست بدانيد كه مهرورزي و محبت براي زن از اهميت فوق‎العاده اي برخوردار است. درك كردن، اعتماد متقابل، مهر ومحبت و پذيرا بودن بهترين راه حمايتگرانه و حلال مشكلات ماست. وقتي مشاجره‎اي در مي گيرد بهتر است مردان به جاي اينكه همسر را مقصر قلمداد كنند (كه معمولاً به وخيم تر شدن اوضاع مي انجامد) با محبت و سخنان حاكي از نرمي و لطافت ( به عنوان رفتار حمايتگرانه ) و گوش كردن به سخنان او حتي اگر با لحني ملامتگر و همراه با سرزنش باشد مي توانند شرايط را به گونه‎اي مناسب تغيير دهند. اگر تغيير مثبتي از خود نشان دهيد از تغييرات خوب و رفتار همراه با ملايمت همسر خود تعجب خواهيد كرد.
گذشت زمان
گاهي براي ترميم روابط، زمان به همراه تغييرات فكري و رفتاري بهترين درمان تلقي مي شود. اما برخي مواقع گذشت زمان عامل فراموش كردن برخي نكات اساسي اما جزئي ديگر است. به عنوان مثال با گذشت زمان تشكر از همديگر را فراموش مي‎كنيم. انگار كلمه‎اي كه نشان از قدرداني و درك زحمات طرف مقابل باشد در ذهن و حافظه لغوي خود سراغ نداريم. در مقابل كارهاي جزئي و بي اهميت غريبه ها، ساعتها تشكر مي كنيم اما در برابر از خودگذشتگي ها و زحمات شريك زندگي خود كلامي بر زبان نمي‎آوريم. خوب است براي انجام كارهايي حتي به ظاهر بي اهميت كه وظيفه همسر مي دانيم، از او قدرداني كنيم تا علاوه بر ايجاد احساس خوب و مناسب در طرف مقابل، رمز موفقيت در زندگي، كه همانا قدرشناسي از زحمات ديگران و تشكر از تلاش صادقانه آنهاست را به فرزندانمان نيز بياموزيم.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی