عشق،انگيزه، نيرو و مايه زندگي و موفقيت است( کاوه نیری) | خانواده مطهر

عشق،انگيزه، نيرو و مايه زندگي و موفقيت است( کاوه نیری)

کاوه نیری کارشناس مرکز خدمات مشاوره ای صنعت نفت
((كاوه نيري)) روان شناس و نويسنده ي نوآوري است . او مدرك مشاوره ي روان شناسي خود را در سال 1997 ميلادي از دانشگاه كاليفرنيا در (نورتريج)گرفت و بلافاصله مشغول به كار مشاوره و اجراي برنامه هاي آموزشي گرديد. چندي بعد كتاب (( راهنماي موفقيت باطني)) را به فارسي و انگليسي تأليف نمود.
با مرور زمان، كارش گرايش احساسي يافت و خدمات و مقاله هاي متعددي را پيرامون عشق و پيشرفت در روابط دروني، زناشويي ،شغلي و فرهنگي تأليف كرد. و نيز روزهاي شنبه و دوشنبه با اين مركز همكاري مي نمايند
اهداف شغلي شما در ايران چيست؟
من يك مدرس و مشاور دروني هستم و هدفم، آموزش مهارت هاي دروني و عاطفي است كه لازمه هاي پيشرفت فردي و دست يافتن به عشق زناشويي ،شغلي و خانوادگي هستند. به عنوان نمونه اگر با فردي كه مي خواهد به موفقيت شغلي دست يابد مشاوره مي كنم هدفم اين است كه او شناخت ،انگيزه و قدرت عمل كافي در اين زمينه پيدا كند و شغلي را انتخاب نمايد كه با علاقه هاي قلبي اش هماهنگ است.
نوآوري چيست و چگونه شكل مي گيرد؟
نوآور، نداهاي دروني خود را مي شنود؛ توانايي هاي خود را مي شناسد؛ به آن ها احترام مي گذارد و جامه ي عمل مي پوشاند. او انگيزه و شجاعت كافي را براي عبور از مانع هاي دروني مانند شك و ترس به دست مي آورد تا بتواند كارش را پيش برد و به اتمام رساند.
عشق را چگونه توصيف مي كنيد؟
عشق ، انگيزه،نيرو و مايه زندگي و موفقيت است. احساس مثبت و نيرومندي است كه نسبت به كسي، كاري يا چيزي حس مي كنيم. اگر هدف هاي عاشقانه انتخاب كنيم، به سوي آن ها حركت نماييم و در اين راه كوشا باشيم، عشق و موفقيت دروني، زناشويي و شغلي را به دست مي آوريم. اما كمبود يا فقدان عشق، زندگي را سخت، غمناك و دردناك مي كند. خوب است به احتياج هاي احساسي خود برسيم تا بتوانيم سلامت دروني داشته باشيم.
بسيارب از افراد، بيشتر به پول فكر مي كنند تا عشق. نظرتان در اين مورد چيست؟
فكر مي كنم بهتر است هدف هاي قبلي خود را با پول عوض نكنيم؛ بلكه از پول به عنوان يك وسيله براي دست يافتن به اين هدف هاي باطني استفاده نماييم. اگر براي به دست آوردن پول، از هدف هاي قلبي خود صرف نظر كنيم يا آن ها را به تعويق بيدازيم، احتمال دارد نتوانيم با اين پول، ضررهاي دروني را كه به خود وارد ساخته ايم، جبران كنيم.
براي رسيدن به واسته هاي مثبت و قلبي مان، لازم است پو ل و وقت خود را به صورت حساب شده و پيوسته در اين راه، صرف كنيم.
مسائل مهم دروني كه بسياري از افراد با آن واجه هستند ،كدامند؟
كمبود شناخت دروني باعث مي شود كه هويت باطني و راه قلبي زندگي مان را درست نشناسيم و نوعي بلاتكليفي دروني حس كنيم. اين مساله با بررسي و درك كشش هاي مثبت و ثابت دروني ما قابل حل است.
وقتي كه خودمان را دوست و باور نداريم. احساس ضعف باطني مي كنيم و كارهاي مخرب و مضر گوناگوني نسبت به خود انجام مي دهيم و اغلب سعي مي كنيم اين احساس منفي را از ديگران پنهان كنيم.
مي توانيم خودمان را بهتر بشناسيم، بپذيريم، مسئوليت پيشرفت فردي خود را به عهده بگيريم و نيروي كافي براي رسيدن به اين هدف مصرف كنيم.
تفكر منفي، توانايي عمل مثبت را از ما مي گيرد و آينده ي تلخي را در ذهن ما شكل مي دهد. مي توانيم زير بار فكر هاي منفي نرويم و بدانيم كه تفكر ما يك تجربه ي دروني و فردي است كه بسياري از وقت ها با حقيقت، يكي نيست. تفكر و تصور ما فقط بخش كوچكي از كل حقيقت را به مان نشان مي دهد و اگر فكر ما نسبت به موضوعي به طور كلي منفي است، ممكن است به اين دليل باشد كه نسبت به مثبت هاي آن آگاهي كافي نداريم.
كمبود مهارت و پشتيباني احساسي، ما را در معرض آسيب هاي دروني قرار مي دهد. احساس ها، فراز و نشيب دارند و گاهي وقت ها تجربه هاي تلخ و سنگين دروني براي مان ايجاد مي كنند. هر چه بيشتر آگاهي و تبحر احساسي داشته باشيم. مي توانيم بخش عمده ي اين كار را با شناخت و به كار گرفتن منابع دروني خود انجام دهيم.
منظورتان از ((منابع دروني)) چيست؟
مي توانيم راه حل بسياري از مسائل دروني را همان جا، يعني در درون خود جست و جو كنيم. منابع دروني شامل توانايي هاي فكري، تجسمي، احساسي و معنوي مي شوند. اين ها جزو سرمايه هاي دروني ما هستند.
چگونه مي توانيم عشق زناشويي را بهتر بشناسيم و مسائل مربوط به آن را حل كنيم؟
عشق زناشويي، يكي از لازمه هاي شروع يك ازدواج موفق است. اين عشق، يك كشش دروني و عميق است كه به دو طرف انگيزه ي زندگي مشترك مي دهد. شروع خوبي است، اما حفظ و گسترش اين عشق از سوي دو طرف، تلاس، شناخت، درك و نوعي تغيير و پيشرفت فردي نياز دارد.
اين ها بهاي يك رابطه ي زناشويي موفق هستند كه اگر به موقع پرداخت نشوند ،رابطه ي زناشويي تضعيف شده و به خطر مي افتد. اين مسائل اغلب تكرار مي شوند. تا زماني كه به آن ها توجه كنيم. اهميت دهيم و براي شناخت و حل كردن شان بكوشيم. بهتر است دانش آموز مكتب عشق زناشويي شويم تا اين كه آن را رها كنيم يا خود را از اول ،استاد آن بدانيم. مي توانيم از راه مطالعه،مشاوره، شركت در برنامه هاي آموزشي و بررسي تجربه هاي عاطفي و درني خود در اين زمينه پيشرفت كنيم.
شخصيت همسر، اغلب شباهت هايي به شخصيت يكي از اعضاي خانواده ي اوليه(پدر و مادر) دارد و در نتيجه ممكن است همان مسائلي را كه در رابطه ي خانوادگي ديده ايم، در ازدواج نيز تجربه كنيم. لازم است نسبت به اين موضوع آگاهي كافي به دست آوريم. وجود آن ها را بپذيريم و براي يافتن راه حل راستين در اين روابط، همراه با همسرمان گام برداريم.
مي توانيم در راه بهبود بخشيدن به روابط مان فعال، كنجكاو، پيش قدم، شجاع و متعهد باشيم.
چگونه مي توانيم در حرفه و روابط شغلي خود پيشرفت كنيم؟
عشق و موفقيت شغلي با شناخت استعدادهاي اصلي ما شروع مي شوند. كتاب((راهنماي موفقيت باطني)) را به همين منظور نوشتم و اجرا و مرور روزانه ي تمرين هاي آن را به علاقه مندان توصيه مي كنم. هدف مهم ديگر، به كار گرفتن و تقويت اين استعدادها در محل كار يا تحصيل است. هر يك از ما براي انجام كارهاي مثبت و منحصر به فردي ساخته شده ايم كه اگر آن ها را بشناسيم، انجام دهيم و توسعه بخشيم، جواب گوي احتياجات شغلي خود مي شويم.مي توانيم از اطرافيان ،كمك و همكاري بخواهيم و تيم موفقيت شغلي خود را تشكيل دهيم. مهم است كه خودمان در اين راه فعال و ثابت قدم باشيم و بتوانيم در صورت لزوم، به تنهايي نيز در اين راه پيش رويم.پدر و مادران، معلمان و مديران مي توانند نقش مثبت و قابل توجهي در ايجاد عشق و موفقيت شغلي ايفا كنند كه از راه شناخت، تشويق و تسهيل گري استعدادهاي فرزند، دانش آموز يا كارمند، قابل اجرا است.در حال حاضر چه خدماتي را ارائه مي دهيد؟

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی