لب خاموش-(هوشنگ ابتهاج) | خانواده مطهر

لب خاموش-(هوشنگ ابتهاج)

امشب به قصه ی دل من گوش میکنی
فردا مرا چو قصه فراموش میکنی
این در همیشه در صدف روزگار نیست
می گویمت ولی توکجا گوش میکنی
دستم نمی رسد که در آغوش گیرمت
ای ماه با که دست در آغوش میکنی
در ساغر تو چیست که با جرعه ی نخست
هشیار و مست را همه مدهوش میکنی
می جوش می زند به دل خم بیا ببین
یادی اگر ز خون سیاووش میکنی
گر گوش می كنی سخنی خوش بگویمت
بهتر ز گوهری كه تو در گوش میکنی
جام جهان ز خون دل عاشقان پر است
حرمت نگاه دار اگرش نوش میکنی
سايه چو شمع شعله در افکكنده ای به جمع
زین داستان که با لب خاموش مکنی


ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی