ورزش را دوست بداریم-(عبدالعلي چنگيز) | خانواده مطهر

ورزش را دوست بداریم-(عبدالعلي چنگيز)

مطالعات نشان داده است كه 50 درصد از افرادي كه برنامه‌هاي تناسب اندام را شروع مي‌كنند، آن را حتي سه ماه هم ادامه نمي‌دهند. بسياري هم برنامه را قبل از پايان 12 ماه قطع مي‌كنند و شمار زيادي از افراد، هرگز ورزش نمي‌كنند يا به هيچ برنامه تمريني نمي‌پردازند، با وجود اينكه تمرين‌هاي ورزشي و فعاليت‌هاي بدني مداوم، براي سلامتي، هم از لحاظ احساسي و هم از لحاظ فيزيكي ضروري است.
چه چيز افراد را همواره در يك برنامه تمريني نگاه مي‌دارد؟
به منظور درك بهتر آنچه كه افراد را تحريك به حفظ يك عادت ورزشي مي‌كند، نويسندگان و دانشجويان فوق‌ليسانس روان‌شناسي ورزش دانشگاه مطالعات انسان‌شناسي در ساحل سولاناي كاليفرنيا، مطالعاتي انجام داده‌اند و به متغيرهايي دست يافته‌اند كه به نظر مي‌رسد با ماندن يك فرد در برنامه ورزشي، مرتبط هستند. اين متغيرها عبارتند از:
1 – توانايي بر عهده گرفتن مسؤوليت آنچه كه در زندگي فرد اتفاق مي‌افتد.
2- اعتقاد به حياتي بودن ورزش و تمرينهاي ورزشي .
3 – درك فرد از توانايي‌ ورزشي خود.
4 – نياز به ورزش براي كسب آرامش.
5 – الزام شخصي براي داشتن يك روش سالم زندگي.
پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه اقرار كردند كه آنها در برابر سلامتي بدن و تناسب اندام خود احساس مسؤوليت مي‌كنند و خودشان را به عنوان اساسي‌ترين محرك مي‌دانند.
اگر شما در فكر شروع يك برنامه ورزشي هستيد يا در حال حاضر در حال انجام تمرين ورزشي مي‏باشيد، ما چند پيشنهاد براي شما داريم تا بتوانيد خود را ملزم به ادامه دادن يك برنامه ورزشي و لذت بردن از آن كنيد.
الف) اهداف كوتاه مدت و بلندمدت خود را تعيين كنيد، اين كار شما را به ورزش تحريك خواهد كرد.
ب) اهداف و برنامه‌هاي عملكرد خود را يادداشت كنيد.
زماني را در زندگي خود به ياد آوريد كه شما قادر به داشتن يك برنامه روزمره بوديد و مراحل يكسان آن را دنبال كنيد. آنچه كه موفقيت شما را تضمين مي‌كند، رفتار شماست. زماني كه اهداف خود را نوشتيد، اطمينان داشته باشيد كه شما مراحلي را اتخاذ كرده‌ايد كه به نتايج دلخواهتان منجر مي‌شود. اگر شما در گذشته هرگز تمرين تعيين هدف نداشته‌ايد، در كتابخانه يا كتابفروشي دنبال كتاب‌هاي مرتبط با آن بگرديد. تمرين‌هاي تعيين هدف معمولاً در كتاب‌هاي مربوط به تجارت و روان‌شناسي يافت مي‌شود.
ج) نداشتن نتيجه منفي برنامه ورزشي را در نظر بگيريد:
از احساسات و نتايج منفي كه قرار است تجربه كنيد و آنچه كه اگر همراه برنامه ورزشي نباشيد ممكن است از دست بدهيد، فهرستي تهيه كنيد.
د) نتايج مثبت حاصل از ملزم بودن به يك برنامه ورزشي را در نظر بگيريد:
تن يك برنامه روزمره بوديد و مراحل يكسان آن را دنبال كنيد. آنچه كه موفقيت شما را تضمين مي‌كند، رفتار شماست. زماني كه اهداف خود را نوشتيد، اطمينان داشته باشيد كه شما مراحلي را اتخاذ كرده‌ايد كه به نتايج دلخواهتان منجر مي‌شود. اگر شما در گذشته هرگز تمرين تعيين هدف نداشته‌ايد، در كتابخانه يا كتابفروشي دنبال كتاب‌هاي مرتبط با آن بگرديد. تمرين‌هاي تعيين هدف معمولاً در كتاب‌هاي مربوط به تجارت و روان‌شناسي يافت مي‌شود.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی