ورزش كليد موفقيت- (عبدالعلي چنگيز) | خانواده مطهر

ورزش كليد موفقيت- (عبدالعلي چنگيز)

ورزش و تحرک کليد موفقيت در هر چيز است تحرک در واقع عملي غريزي وذاتي براي داشتن يک زندگي سالم است .تحرک مي تواند بسياري از بيماري ها را در افراد بهبود بخشد از اضافه وزن و پشت درد گرفته ، تا افسردگي و اعتياد.تجربيات بنده نشان ميدهد که تحرک و ورزش موجب سلامتي آرامش و نشاط مي شود.از تحرک و ورزش به عنوان شيوه اي معجزه گر نامبرده شده که ازبسياري از بيماريهاي زاييده شده ي شهر نشيني جلوگيري ميکند.ا

اضافه وزن را از بين ميبرد و براي جسم و روان سلامتي و آرامش به ارمغان مي آورد . تاٌثيرات مطلوب و بسيار مهمي که با تحرک منظم،از طريق فعاليتهاي ورزشي عا يد ميشود عبارتند از:

Image
٭ افزايش ظرفيت قلب و قابليت خون رساني آن به اندام مختلف . باعث جذب مطلوب تر مواد ضروري
موجود در خوراکي ها ميشود ، آهنگ ضربان قلب را منظم مي سازد.
٭ ظرفيت ريوي افزايش محسوسي يافته و تنفس عميق تر و قدرتمند تر مي شود.
٭ خون،به عضلات مي رسد.
٭ استخوانها ، مفاصل، پي ها و رباط ها، قويتر ميشود.
٭ خون، بهتر به مغز ميرسد وسرعت تفکر افزايش ميابد.
٭ سوخت و ساز در بدن سريعتر صورت ميگيرد.
٭ اندام زيبا تر شده و فرد احساس بهتري دارد.
٭ هضم غذا دقيق تر و مطلوب تر صورت ميگيرد.
٭ انسان کمتر احساس نگراني ، اضطراب و تنش ميکند.
٭ مصونيت بدن در برابر بيماري ها بيشتر ميشود و دستگاه دفاعي بدن تقويت ميشود.
٭ خواب،عميق تر و باعث رفع خستگي و تجديد قواي بيشتر مي شود .
٭ نيروي اراده پرورش يافته و قوي تر مي شود.
٭ فعاليت جنسي رضايت بخش تر ميشود.
٭ سلامتي بدن بهتر تامين ميشود و شادي و نشاط زندگي را افزون مي سازد.

خوشی سلامتی می آفریند
از هر لحظه زندگی خود لذت ببرید .خوشبختی ماندگار نیست پس باید تا وقتی که می توانید از وجود ان لذت ببرید .
1-همه چیزهایی که گفته می شود .شنیدنی نیست : ما به حرفهایی که از خستگی زده می شود وچیزهایی که باعث آشفتگی ذهن ما می شوند با دقت گوش نمی دهیم .
2 –آنچه شنیده می شود ، فهمیدنی نیست : به طور مثال ما بسیاری ازاصطلاحات پزشگی وتخصصی را نمی فهمیم .
3-فهمیدن به معنای موافق بودن نیست : ممکن است حق با متخصص باشد اما ما از وضعیت خویش بهتر آگاهیم .
4-موافق بودن به معنای به کا ربستن نیست : تصمیم قطعی می گیریم ، ولی امان از کار و مشغله زیاد
5-به کار بستن به معنای تغییر ندادن نیست :تحمل وپشتکار ما چندان زیاد نیست . خیلی زود به همان روشهای قبلی بر می گردیم .
6-تداوم مستلزم رضایت است : تا زمانی که امکان دارد باید لذت برد .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی