کسب آرامش با نوشیدن چایhttp://www.tici.info | خانواده مطهر

کسب آرامش با نوشیدن چایhttp://www.tici.info

uuoouo9

نوشیدن چند فنجان چای در روز سبب کاهش استرس و اضطراب و حتی رفع خستگی می شود.

تحقیقات نشان می دهد، محققان با بررسی 75 نفر به مدت 6 هفته تاثیر مصرف چای را با نوشیدنی های دیگر دارای کافئین، مانند قهوه مقایسه کردند.
بر اساس این پژوهش، پس از نوشیدن چای استرس فرد به میزان چشمگیری کاهش می یابد.
این تحقیق همچنین نشان می دهد، حدود 50 دقیقه پس از نوشیدن چای میزان هورمون کورتیزول که به هورمون استرس موسوم است 47 درصد کمتر می شود.
بر اساس این بررسی، خطر تشکیل لخته خون در رگ ها و در نتیجه ابتلا به سکته قلبی نیز بر اثر نوشیدن چای به میزان چشمگیری کاهش می یابد. محققان آثار سودمند چای را به علت وجود مواد آنتی اکسیدان در آن می دانند.

http://www.tici.info/default.aspx?dir=Learn_man&file=8745.ht

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی