جولای | 2016 | خانواده مطهر

جولای, 2016

مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق

مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق

 1- مهارت خودآگاهی  2- مهارت همدلی  3- مهارت روابط بین فردی  4- مهارت ارتباط موثر 5- مهارت مقابله با استرس  6- مهارت مدیریت هیجان 7- مهارت حل مسئله  8- مهارتت تصمیم گیری 9- مهارت تفکر خلاق 10- مهارت تفکر نقادانه...

آیا لازم است اهداف خود را با دیگران در میان بگذارید

آیا لازم است اهداف خود را با دیگران در میان بگذارید

بسیاری از مردم نمی‌دانند که آیا لازم است اهداف و برنامه‌های بزرگ زندگی خود را به دیگران بگویند. البته بستگی دارد، ولی من اینطور تصمیم گرفتم: من تصمیم گرفتم به دیگران نگویم برنامه‌ام در حال حاضر و برای آینده چیست....

بی ادب-(نویسنده: دکتر محسن بهشتی پور)

بی ادب-(نویسنده: دکتر محسن بهشتی پور)

آیا تابه‌حال باکسی برخورد داشته‌اید که احساس می‌کند عقل کل است و همه‌چیز را می‌داند و هر چیزی که می‌گوید درست است؟ مطمئنم همه ما تا به ‌حال با چنین کسی برخورد داشته‌ایم. آری در زندگی با آدم‌های زیادی برخورد...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی