آگوست | 2015 | خانواده مطهر

آگوست, 2015

اثر یک کلمه مثبت

اثر یک کلمه مثبت

کلاس اول یزد بودم سال1340، وسطای سال اومدیم تهران یه مدرسه اسمم را نوشتند شهرستانی بودم، لهجه غلیظ یزدی و گیج از شهری غریب ما کتابمان دارا آذر بود ولی تهران آب بابا معظلی بود برای من، هیچی نمی فهمیدم...

خصلت کنترل گری-(نویسنده: دکتر محسن بهشتی پور)

خصلت کنترل گری-(نویسنده: دکتر محسن بهشتی پور)

برای اکثر افراد علت کاهش دل‌بستگی شان پس از ازدواج به‌مثابه یک راز ناگشوده است. زوج‌هایی که زندگی مشترکشان را با عشق شروع می‌کنند و زوج‌هایی که نمی‌توانند از ابتدا به شناخت درستی از هم‌دست یابند؛ مشاهده می‌کنند که صمیمیت...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی