می | 2014 | خانواده مطهر

می, 2014

سندروم خود زشت پنداری: دکتر محسن بهشتی پور

در بین مردم بسیاری از افراد هستند که وقتی جلوی آینه قرار می‌گیرند و خود را در آن نگاه می‌کنند؛ اصلا از شکل و صورت و اندام خود راضی نیستند. به طور مثال وقتی مقابل آینه می‌ایستند و یا یکی...

باغبان شکوفه های حیات

همان گونه که می دانیم نقش والدین در تربیت فرزندان، اهمیت و حساسیت ویژه ای داشته و در رقم خوردن سرنوشت فرزندان بسیار تعیین کننده اند. انسانهای بزرگ در دامان والدین آگاهی تربیت شده اند که در رشد و تربیت...

شکستگی خودبخودی استخوان در زنان یائسه: دکتر پروین رهبر

پوکی استخوان (استئوپروز) یک بیماری است که استخوان را ضعیف نموده و باعث افزایش ریسک شکستگی های ناگهانی و غیر قابل تصور می شود. یعنی استخوان پر از منفذ شده و نتیجتا باعث کاهش تراکم و استقامت استخوان می شود....

شاد زیستن، یک تصمیم است

چه خوب است وقتی که صبح زود، تنها از خواب بلند شوی و مجبور نباشی به دیگران بگویی، که دوستشان داری، وقتی که دیگر آنها را دوست نداری! ریچارد براتیگان شادمانی، تنها چیزی است که ما انسان ها شاید هیچ...

هیچ اگری در کار نیست!

 یکی دو سال پیش، موقعیتی پیش آمد تا بتوانیم ساعتی را در یک مهد کودک، با بچّه ها بگذرانیم و درباره چند تا موضوع، آنها را به حرف بیاوریم و نظراتشان را بشنویم. خیلی مشتاق و هیجان زده بودم که...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی