نوامبر | 2013 | خانواده مطهر

نوامبر, 2013

جایگاه C.T اسکن در بیماری های دستگاه تناسلی زنان: دکتر پروین رهبر

C.T اسکن یا Computed Tomography یک تکنولوژی مدرن است که با استفاده از اشعه X تصاویر متعددی به صورت برش های نازک و مجازی در مقطع عرضی از عضو مورد نظر گرفته می شود. سپس این تصاویر توسط رایانه پردازش...

درس های زندگی

پادشاه بزرگ یونان، الکساندر، پس از تسخیر کردن حکومت های پادشاهی بسیار، در حال بازگشت به وطن خود بود. در بین راه، بیمار شد و به مدت چند ماه بستری گردید. با نزدیک شدن مرگ، الکساندر دریافت که چقدر پیروزی...

قدرت لبخند را تجربه کنیم

  لبخند بزنید! گرچه لبخند زدن در ظاهر کار آسانی به نظر می‌‌رسد اما گاهی وقت‌ها هم تبدیل به کار سختی می‌‌شود. مانند زمانی که خشمگین یا ناراحت هستیم، خیلی خسته‌ایم، در مقابل کسی قرار گرفته‌ایم که او را مخالف...

تعاون و هم کاری و هم دلی : دکتر محسن بهشتی پور

  تعاون و هم کاری و هم دلی امام علی(ع) در این باره می فرماید: «بر شماست که یکدیگر را نصیحت کنید و نیکو همکاری نمایید. درست است که هیچ کس نمی تواند حق اطاعت خداوندی را چنان که باید...

ماهنامه “مدیریت خانه” در آبان ماه ۱۳۹۲ منتشر گردید

شصتمین شماره ماهنامه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی “مدیریت خانه” منتشر گردید. در این شماره مطالب متنوعی از جمله : – خزیدن نوزاد به سمت سینه مادر از دکتر پروین رهبر -اهمیت تشخیص بهنگام پرانتزی بودن زانو ها از دکتر محسن...

هویت خانوادگی

ارائه تعریف دقیقی از «هویت خانوادگی»، کاری نسبتا دشوار است. ولی در یک عبارت می توان گفت که منظور از این نوع هویت، تعیین نسبت میان جوان و خانواده اوست و اینکه چه پیوند هایی میان آنها موجود است؟ در...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی