دسامبر | 2010 | خانواده مطهر

دسامبر, 2010

دوست خوب(زهراموسوی‌جهرمی)

زندگی گروهی از خانواده آغاز می‌شود، در مدرسه بسط پیدا می‌کند و به این ترتیب در تمام دوران زندگی نمود می‌یابد. کودک وقتی وارد مدرسه می‌شود جلب توجه همسالان برای او اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین می‌کوشد آن صفاتی را در...

زایمان زودرس-(خانم دکتر پروین رهبر)

زایمان زودرس یعنی زایمان قبل از 37 هفته حاملگی (9ماهگی=40 هفته حاملگی) ،در این زمان انقباضات رحمی به طور زود رس شروع شده و منجر به باز شدن دهانه رحم وسر انجام خروج جنین می شود. زایمان زودرس در 12%...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی