نوامبر | 2010 | خانواده مطهر

نوامبر, 2010

خویشتنداری(انجمن مشاوره و روانشناسي خانواده)

پيش از آنکه بتوانيد از اصول يادگيري براي حل يک مشکل استفاده کنيد، بايد گامهاي معيني مثل انتخاب اهداف و جمع آوري اطلاعات ذي ربط را طي کنيد. پس از آن که برنامه‌اي براي دستيابي به اين اهداف ريخته و...

10 فایده موثر ارتباط عاشقانه(گروه ترجمه سلامت نيوز)

نیاز کمتر برای مراجعه به پزشک : یکی از فرضیه های توجیهی برای این مزیت این است که افرادی که دارای ارتباط خوب با یکدیگر هستند بهتر از خود مراقبت می کنند. بهترین دوستان شما به شما انگیزه حفظ رژیم...

تاثير رنگ بر افراد( کلینیک الکترونیکی روان‌یا)

با وجودی که افراد مختلف به دلیل ترجیحات شخصی و تجربیات متفاوت ممکن است واکنش‌های متفاوتی به رنگ‌ها نشان دهند امّا مطالعات نشان داده‌اند که رنگ‌ها برای اکثریت افراد معانی خاصی را تداعی می‌کنند.به گزارش سلامت نیوز رنگهای مختلف بر...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی