سپتامبر | 2010 | خانواده مطهر

سپتامبر, 2010

چند توصیه برای مبارزه با وسواس‌(دکتر میثم رضایی)

اگر چند بار دست تان را شسته ‌اید، ولی هنوز نگران این هستید که مبادا کثیف باشد، اگر برای این که مطمئن شوید در ماشین یا خانه ‌تان بسته است باید چند بار آن را امتحان کنید یا اگر افکار...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی