جولای | 2010 | خانواده مطهر

جولای, 2010

بلوغ زودرس و بلوغ دیر رس در دختران-(دکتر پروین رهبر)

بلوغ زودرس:    شروع شدن پروسه بلوغ زود تر از زمان نرمالش، بلوغ زودرس نامیده می شود. در دختران 5 برابر بیشتر از پسران است. در سه چهارم موارد علت آن مشخص نمی شود. امروزه این اختلال شایع است. در...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی