آوریل | 2010 | خانواده مطهر

آوریل, 2010

زایمان طبیعی و سزارین-(دکتر پروین رهبر)

– سزارین روشی است که اگر به موقع و در هنگام نیاز از آن استفاده شود، می تواند مادر و نوزاد را از آسیب های مسلم نجات دهد. -متخصصان معتقدند، مشکلات تنفسی نوزاد در زایمان طبیعی کمتر است. زیرا بیهوشی...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی