اکتبر | 2009 | خانواده مطهر

اکتبر, 2009

کلید سلامت روانی

سلامت روانی به نحوه تفکر، احساس و عمل اشخاص بستگی دارد. به طور کلی افرادی که از سلامت روانی برخوردار هستند، نسبت به زندگی نگرش مثبت دارند. آماده برخورد با مشکلات زندگی هستند. در مورد خود و دیگران احساس خوبی...

با کودکان مهربان باشیم(دکترمحسن بهشتی پور)

به ياد داشته باشيد که کودکان همواره تصوير ذهني خود را در آيينه والدين مي بينند. و آنچه در مورد خود فکر مي کنند به واسطه واکنشها و عکس العمل هاي والدين ايجاد مي شود. آنها به واسطه برداشتي که...

راز موفقیت زنان در خانواده(انور پیرزاده )

هرگز به تملق و دروغ و مکر متوسل نشوید. یک زن  نمی‌تواند با به‌کارگیری نیرنگ، عشق را در وجود شوهرش بیدار کند. به‌محض اینکه شما تصمیم گرفتید شوهرتان را همان‌گونه که هست بپذیرید، دیگر نباید درباره نقشتان به‌عنوان مشاور اصلی...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی