9-1-3- پايان نامه ها | خانواده مطهر

9-1-3- پايان نامه ها

پایان نامه ها

رديف عنوان پايان نامه نويسنده/ استاد مشاور/ استاد راهنما ساير مشخصات 1. بررسی نقش خانواده در بزهکاری دختران نوجوان در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران پژوهشگر مجید هوشمند ؛ استاد راهنما محمدحسین فرجاد ؛ استاد مشاور حسین فکرآزاد(دانشگاه آزاد...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی