06-اخبار خانواده | خانواده مطهر

06-اخبار خانواده

ماهنامه “مدیریت خانه” در شهریورماه 1395منتشر گردید

ماهنامه “مدیریت خانه” در شهریورماه 1395منتشر گردید

نود و چهارمین شماره ماهنامه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی “مدیریت خانه” منتشر گردید. در این شماره مطالب متنوعی از جمله : -21میراث ایرانی با اعتبار جهانی – هفت قانون برای نه گفتن به کودک -شکفتی های آفرینش در دستگاه تنفس...

ماهنامه “مدیریت خانه” در دی ماه ۱۳۹۴ منتشر گردید

ماهنامه “مدیریت خانه” در دی ماه ۱۳۹۴ منتشر گردید

هشتاد و ششمین شماره ماهنامه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی “مدیریت خانه” منتشر گردید. در این شماره مطالب متنوعی از جمله : -چند راهکار برای مبارزه با آلودگی هوا – میوه ای که در زمستان معجزه می کند -از کجا بفهمیم...

ماهنامه “مدیریت خانه” در بهمن ۱۳۹۳ منتشر گردید

هفتاد و پنجمین شماره ماهنامه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی “مدیریت خانه” منتشر گردید. در این شماره مطالب متنوعی از جمله : – خانواده موفق یک رویا نیست -آرتریت روماتوئید و حاملگی  از دکتر پروین رهبر – چرا بد تصمیم گیری...

ماهنامه “مدیریت خانه” در اسفند ماه ۱۳۹۰ منتشر گردید

شماره ۴۰ ماهنامه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی “مدیریت خانه” منتشر گردید. در این شماره مطالب متنوعی از جمله : – معرفی مکان های گردشگری در نوروز -بلند پروازی، معضل جامعه امروز -نو نوار کردن خانه در واپسین ماه سال -اطلاعات...

اشتغال زنان و آنچه بحران اقتصادي بر آنان تحميل مي‌کند(کورش شرفشاهي)

موضوع اشتغال زنان، فراز و نشيب هاي فراواني را در طول تاريخ به همراه داشته و با پشت سر گذاشتن سرنوشتي غمبار، به مرحله کنوني رسيده است. مساله اشتغال زنان از بدو زندگي اجتماعي مطرح بوده و کار زنان همگام...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی